Roboty hydrotechniczne i ścianki szczelne | CM Construction

Zbiorniki kompensacyjne S3


W ramach budowy zbiorników kompensacyjnych została pogrążaną tracona ścianka szczelna GU 6N w ilości 1300 m2. Ponadto do zadania należało wykonanie robót ziemnych o kubaturze 15 000 m3.

Zleceniodawca: GDDKiA Szczecin
Rok realizacji: 2011