Roboty hydrotechniczne i ścianki szczelne | CM Construction

Umocnienie brzegu rz. Wieprzy, Sławno


Od września do końca października zostało wykonane ca 500 m2 grodzicy GU 7N o długościach od 5 do 12 m.

W skład zadania wchodziło również :

  • roboty podczyszczeniowe dna
  • montaż kleszczenia
  • montaż odciągów do tarczy betonowych

Zleceniodawca: RZGW Szczecin
Rok realizacji: 2009