Roboty hydrotechniczne i ścianki szczelne | CM Construction

Budowa Nabrzeża Cronimet


W ramach zadania zostało pogrążona ścianka GU 16N długości 15m na długości 230 mb.

W skład zadania wchodziło wykonanie:

  • roboty rozbiórkowe starego nabrzeża,
  • roboty rozbiórkowe placów składowych,
  • wykopy o kubaturze 8 000 m3.

Zleceniodawca: UW – Service
Rok realizacji: 2013-2014