Roboty hydrotechniczne i ścianki szczelne | CM Construction

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gryfina


W ramach inwestycji zebezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino III etap wykonaliśmy system przeciwpowodziowy na długości 750 m.

W skład zadania wchodziło wykonanie:

  • pogążenie ścianki szczelnej GU 16 N o długości 5 – 10 m o całkowitej powierzchni 4000 m2,
  • wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi,
  • wykonanie oczepów żelbetowych na koronie ścianki oraz murów przeciwpowodziowych,
  • montaż prowadnic mobilnego systemu przeciwpowodziowego,
  • roboty podczyszczeniowe dna.

Zleceniodawca: PKUWiM Szczecin/ZZMiUM
Rok realizacji: 2012