Roboty hydrotechniczne i ścianki szczelne | CM Construction

Budowa wałów przecipowodziowych, Święta


W ramach zabezpieczenie przeciwpowodziowego Szczecina i okolic została wykonana przebudowa wału przeciwpowodziowego w okolicach m.Święta na długości 2 850 mb.

Zadanie obejmowało:

  • Wbudowanie piasku o kubaturze 18 000 m3
  • Wykonanie materacy faszynowych o powierzchni 12 000 m2
  • Wykonanie narzutu kamiennego w ilości 10 000 ton
  • Profilowanie skarp i nasypów o powierzchni 35 000 m2.

Zleceniodawca: Agrosad Szczecin/ZZMiUM
Rok realizacji: 2011