Pale stalowe – zastosowania w konstrukcjach hydrotechnicznych

Pale stalowe


Stosowane najczęściej w budownictwie hydrotechnicznym i morskim jako elementy nośne, zabezpieczenia i wzmocnienia. Wykonuje się je między innymi przy budowie nabrzeży, pirsów, falochronów oraz fundamentów tymczasowych i stałych obiektów mostowych.

Pale stalowe wykonuje się z rur zamkniętych i otwartych o średnicach do 800mm i długości do 36m, a posadawia pionowo oraz pod nachyleniem.