Pale CFA – technologia pali wierconych do wzmacniania gruntu

Pale CFA


Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) technologia pali wierconych wykonywanych przy użyciu świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu.

Wykonuje się je przez pogrążanie świdra ruchem obrotowym na projektowaną głębokość, a po jej osiągnięciu do świdra wpompowuje się mieszankę betonową. Mieszanka ta, działając pod ciśnieniem, wypycha ostrze szczelnie zamykające rdzeń świdra. W momencie podnoszenia świdra beton, który jest pod ciśnieniem, dokładnie wypełnia trzon pala. W rezultacie tego uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na pobocznicy.

Po zakończonym procesie betonowania do jeszcze świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie. Jest ono wykonane zgodnie z projektem wcześniej w zakładzie prefabrykacji. Poprzez zastosowanie rdzenia rurowego o dużej średnicy mamy możliwość wprowadzenia także kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu. Ułatwia to zbrojenie pali CFA o znacznej długości.


Zastosowanie pali CFA


Pale CFA stosuje się najczęściej w gruntach niespoistych o wysokim stopniu zagęszczenia oraz spoistych twardoplastycznych . Technologia taka jest stosunkowo tania w wykonaniu, biorąc pod uwagę uzyskiwaną nośność takiego pala. Bezwibracyjne wykonanie pozwala zastosować pale CFA w pobliżu istniejących już budowli.