Gwoździe gruntowe – gwoździowanie skarp | CM Construction

Gwoździe gruntowe


Gwoździe gruntowe, nazywane również kotwami biernymi, wykonuje się dla zapewnienia stateczności skarp i zboczy oraz stabilizacji osuwisk.

Zbudowane są z prętów stalowych, które przenoszą siły ścinające i rozciągające.

Wykonuje się je przez wbijanie w grunt prętów - gwoździ, lub przez wiercenie otworów, do których wprowadzany jest pręt zespolony następnie z gruntem iniektem cementowym.