Mikropale – zabezpieczenia głębokich wykopów – Szczecin

Mikropale


Mikropale to pale, które mimo swojej niewielkiej średnicy (100-300mm) charakteryzują się stosunkowo wysoką nośnością. Wykonywane są za pomocą małego i lekkiego sprzętu, dzięki czemu mają zastosowanie w miejscach, gdzie typowy sprzęt wiertniczy nie może zostać użyty z uwagi na swoją masę i gabaryty.

Zbudowane są z następujących elementów:

  • Rury stalowe z koszami zbrojeniowymi lub pręty – stanowiące zbrojenie pala.
  • Zawiesina cementowa – przekazująca obciążenie do otaczającego gruntu, jak również pełniąca funkcję warstwy ochronnej zbrojenia.

Wykonuje się je we wszystkich gruntach i wielu materiałach przez wiercenie otworów o dowolnym nachyleniu (według zaleceń projektowych) w rurach osłonowych lub bez nich przy wykorzystaniu płuczki cementowej lub wody, a następnie przez montaż elementów zbrojeniowych i wypełnienie otworu zawiesiną cementową.