Grodzice PCV – profesjonalne pogrążanie grodzic - Szczecin

Grodzice PCV


Grodzice wykonane są z polichlorku winylu. Kształtem profili i sposobem montażu bliźniacze do grodzic stalowych, budowane z pionowych elementów – brusów – łączonych ze sobą przy pomocy specjalnie wykształtowanych zamków. Jako tańszy i znacznie lżejszy materiał coraz częściej znajduje zastosowanie w miejscach, w których planowane obciążenia gruntu pozwalają na tego typu rozwiązanie.

Często projektowane jako osłony stref brzegowych zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych, umocnień wałów przeciwpowodziowych, regulacji koryt rzecznych, obudowa basenów ogrodowych. Pełnią także funkcje przesłon ograniczających filtrację wód gruntowych jak również przegrody filtracyjne w zbiornikach wodnych.

Montaż ścianki PVC – pogrążanie jej w gruncie - można wykonywać za pomocą wbijania oraz wwibrowywania lub wciskania statycznego.