Ścianki berlińskie i inne prace geotechniczne w Szczecinie

Ścianka berlińska


Ścianki berlińskie to sposób zabezpieczania wykopów oraz budowy murów oporowych – tańszy od ścianek szczelnych – stosowany się w miejscach, gdzie występują grunty nienawodnione, a wykopy szerokopasmowe uniemożliwia silne zurbanizowanie.

Ścianki berlińskie buduje się przez wprowadzanie w podłoże wzdłuż linii wykopu stalowych profili dwuteowych w odstępach ok. 2 m, a następnie wykonywanie wykopu przy jednoczesnym montażu drewnianych kantówek (opinki) w przestrzenie między profilami dwuteowymi. Przy dużych obciążeniach gruntu i głębokich wykopach, stosuje się kotwienie ścian berlińskich dla stateczności zabezpieczenia.