Ścianki szczelne stalowe, pogrążanie ścianek | CM Construction

Ścianka szczelna - stalowa


Zabezpieczenia wszelkich wykopów przy użyciu stalowych ścianek szczelnych są powszechną metodą stosowaną w budownictwie. Stosuje się je jako obudowy tymczasowe i stałe podczas prowadzenia prac na znacznych głębokościach oraz na terenach, gdzie napływ wód gruntowych uniemożliwia stosowanie innych zabezpieczeń.

Tego typu zabezpieczenie wykopu składa się z pionowych elementów - brusy ścianki szczelnej - łączonych ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków.

Dla optymalizacji konstrukcji można stosować elementy rozpierające w postaci kleszczy (dwuteowniki, ceowniki – montowane wzdłuż wykopu do ściany szczelnej, oraz rury - pełniące funkcję rozpierającą - montowane w poprzek wykopu), kotew gruntowych, gwoździ.

Montaż ścianki – pogrążanie jej w gruncie - można wykonywać za pomocą wbijania oraz wwibrowywania lub wciskania statycznego. Wybór sposobu montażu zależny jest od odległości od sąsiednich budynków oraz rodzaju ich konstrukcji. W przypadku możliwości wystąpienia negatywnego wpływu drgań przenoszonych na sąsiednie konstrukcje podczas wwibrowywania, stosuje się wciskanie statyczne.

Projekty stalowych ścianek szczelnych wykonujemy z uwzględnieniem głębokości planowanego wykopu, rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz planowanych obciążeń.

Przykłady zastosowania:

  • obudowy głębokich wykopów,
  • nabrzeża portowe,
  • grodze,
  • regulacja rzek i kanałów,
  • uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych,
  • ochrona budowli i fundamentów.