Roboty ziemne, prace wyburzeniowe | CM Construction Szczecin

Roboty ziemne


W ofercie usług firmy CM-Construction oprócz usług z zakresu prac geotechnicznych i hydrotechnicznych, znajdziecie Państwo szeroki wachlarz różnego typu robót ziemnych. Dzięki rozbudowanej flocie maszyn budowlanych oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży, zlecone nam prace wykonujemy szybko i rzetelnie.

Zakres naszych prac obejmuje:

  • wykopy szeroko- i wąskoprzestrzenne,
  • nasypy,
  • makroniwelacje terenu,
  • rekultywacje terenu,
  • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.