Prace geotechniczne i wynajem koparek: Szczecin | Roboty ziemne

Roboty ziemne


Zakres naszych prac obejmuje:

  • wykopy szeroko- i wąskoprzestrzenne,
  • nasypy,
  • makroniwelacje terenu,
  • rekultywacje terenu,
  • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.