Projekty geotechniczne: Szczecin | Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne


Zapewniamy kompleksowe budowy ekranów akustycznych wraz z pracami żelbetowymi, robotami palowymi oraz montażem konstrukcji stalowych i systemów wypełnień.

Dźwiękochłonne przegrody sytuowane wzdłuż dróg i szlaków komunikacyjnych oraz terenów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu zabudowań dla ochrony przed nadmiernym hałasem. Wykonywane z różnych materiałów w zależności od poziomu hałasu u jego źródła.

Zbudowane z paneli dźwiękochłonnych, wypełnionych wełną mineralną (odpowiednio zabezpieczoną przed czynnikami atmosferycznymi tworzywem sztucznym), bądź przezroczystych wypełnionych szkłem akrylowym, montowanych w konstrukcjach stalowych.