Pogrążanie ścianek szczelnych: Szczecin | Prace hydrotechniczne

Prace hydrotechnicznee


Zakres naszych prac obejmuje:

  • budowę marin i portów jachtowych,
  • budowę nabrzeży, dalb, pirsów, pomostów,
  • umocnienia brzegów kanałów i rzek,
  • regulację rzek i obwałowań,
  • obwałowania przeciwpowodziowe,
  • zabezpieczenia filarów i przyczółków mostowych.